• 47  of  78
Uploaded on:
29/05/2017 12:51:55
Type:
Asset
File Size:
1,63 MB
Dimensions:
1652 x 1028 pixels
3535 views 2 downloads
Description: Östergatan, förbi Bagersgatans mynning, österut ner mot Drottningtorget. Kvarter Sankt Gertrud, kvarter Lorens Bager och kvarter Husaren. Längst till vänster Bagerska huset. Uppfört 1803 av handlanden Jonas Lundin som 1777 förvärvat tomten av sin svärfar, handlanden Lorens Faxe. Korsvirkeslängan som då stod på platsen brann 1800, därefter lät Lundin bygga det nuvarande gathuset. 1824 förvärvas gården av kammarrättsrådet Eberhard Quensel som 1846 sålde den till sin svärson, handlanden Johan Peter Bager. Före 1898 hette Bagersgatan Lilla Humlegränden/Lilla Humlegatan. Därefter Miljonpalatset Drottninghus, byggår 1907. Ritat av Nils August Ewe och Carl Melin. Till höger, kvarter Carolus, Thottska huset, Malmös äldsta korsvirkeshus, uppfört av Tage Otsen Thott och hans hustru Else Ulfstand 1558. Bredvid ligger det Diedenska huset, uppfört av Nils Roed på 1620-talet. 1856 köptes fastigheten av handelsmannen Johan Henrik Dieden III(1808-1879)innan dess omnämndes den som det Siegbahnska korsvirkeshuset. Därefter Humlegatan och kvarter Humle med Axel Paulus Sjöbergs hus, Sjöbergska palatset. Ritat av arkitekt Alfred Arwidius, byggår 1893-94. AP Sjöberg fick sin handelsutbildning hos Dieden. Förbi Norregatan i kvarter Österport skymtar planket till den Hommerbergska brädgården.
Photographer: -.
Date when image were taken: around 1910
Street, location: Östergatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
damkläder
,
herrkläder
,
barn
,
flaggstång
,
skylt
,
skyltfönster
,
bageri
,
exteriör
,
husfasad
,
belysning
,
häst
,
vykort
,
fasad
,
torg
,
gatuliv
,
trafik
,
träd
,
balkong
,
vagn
,
paraply
,
folkliv
,
spårvagn
,
gatlykta
,
fotgängare
,
Humlegatan
,
kvarter Carolus
,
kvarter Humle
,
kiosk
,
drottningtorget
,
ornament
,
Ledning
,
Östergatan
,
parasoll
,
Torn
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
spårväg
,
Diedenska huset
,
Johan Henrik Dieden III
,
Siegbahnska huset
,
Thottska huset
,
Axel Paulus Sjöberg
,
Sjöbergska palatset
,
Alfred Arwidius
,
Caroli city
,
stukatur
,
kvarter Sankt Gertrud
,
Bagersgatan
,
kvarter Lorens Bager
,
kvarter Husaren
,
Drottninghus
,
Miljonpalatset
,
jugend
,
Nils August Ewe
,
Carl Melin
,
Lorens Faxe
,
räls
,
Norregatan
,
Kvarter Österport
,
vädra
,
hästvagn
,
Bagerska huset
,
Johan Peter Bager
,
Jonas Lundin
,
Eberhard Quensel
,
kusk
,
kringla
,
Nils Roed
,
Hommerbergska brädgården
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 16718