• 29  of  32
Uploaded on:
29/05/2017 12:52:22
Type:
Asset
File Size:
5,20 MB
Dimensions:
2746 x 1979 pixels
3320 views 1 download
Description: Östra Förstadsgatan mot Värnhem. Längst till vänster på Östra Förstadsgatan 30, kvarter Nils, ligger Aktiebolaget trävaror & byggnadsartiklar som ägs av Hjalmar Wennerth. Företaget hade flera filialer i staden. På denna adress hade Wennerths Trä kontor och utställningsyta mellan 1953 och 1957. Samtliga äldre fastigheter i kvarter Nils är bortsanerade och på platsen ligger nu Östercentrum, som invigdes 1965. Där har under åren bl a Domus, VM-hallen, Hotell Scandinavia och Laserdome haft sin verksamhet. Kvarter Nils följs av Västra Dalgatan, kvarter Olof(med Rosanders Skor) och Östra Dalgatan. Uppkallade efter ängsmarken Sumpadal som tidigare låg i området. Dessa två gator togs bort och hela kvarter Olof revs när Drottninggatan 1961 skulle breddas och förlängas ut till motorvägen. Mopedisten längst till höger kör ut från dåvarande Drottninggatans mynning. Därefter kvarter Pontus med Göta herrekipering och andra butiker. Följt av Hermansgatan och kvarter Quiding med en klocka på husfasaden. Slutligen Pilgatan och kvarter Rolf med Sparbanken Bikupan. Längst ner vid Värnhemstorget i bildens fond annonserar Casons kläder på husfasaden i hörnet av Lundavägen och Sallerupsvägen, kvarter Värnhem. Affärsstråket vid korsningen med Drottninggatan. Tempo på Ö. Förstadsgatan 56 från 1961. 1963.G:69.
Photographer: Åke Jönsson
Date when image were taken: around 1955
Street, location: Östra Förstadsgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
herrkläder
,
Lundavägen
,
Sallerupsvägen
,
skylt
,
reklam
,
skor
,
urmakare
,
skyltfönster
,
klädbutik
,
skobutik
,
exteriör
,
gatsten
,
husfasad
,
klocka
,
fasad
,
herrekipering
,
Domus
,
varuhus
,
torg
,
trafik
,
cyklist
,
Sol
,
flagga
,
hotell
,
cykel
,
ur
,
vindsfönster
,
moped
,
neon
,
markis
,
trafikskylt
,
folkliv
,
bilar
,
vänstertrafik
,
bank
,
gatskylt
,
vindskupa
,
rivningshus
,
rivningstomt
,
Värnhemstorget
,
Övergångsställe
,
glass
,
Ledning
,
Värnhem
,
spårväg
,
solsken
,
räls
,
Pilgatan
,
Hermansgatan
,
Östra Förstadsgatan
,
kvarter Quiding
,
kvarter Rolf
,
kvarter Värnhem
,
rivning
,
Sparbanken Bikupan
,
Östervärn
,
byggmaterial
,
sanering
,
vespa
,
trävaror
,
reklamtavla
,
Herr Gårman
,
vägbelysning
,
kvarter Nils
,
Östercentrum
,
VM-Hallen
,
Hotell Scandinavia
,
Laserdome
,
Östra Dalgatan
,
Västra Dalgatan
,
kvarter Pontus
,
kvarter Olof
,
elstolpe
,
mopedist
,
Wennerths Trä
,
Wennerths
,
Rosanders skor
,
Sumpadal
,
Göta herrekipering
,
Casons kläder
,
Casons
,
pilaster
,
affärsstråk
,
affärsgata
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 16733