You do not have permission to download this asset.
Uploaded on:
30/05/2017 10:30:24
Type:
Asset
File Size:
7,48 MB
Dimensions:
1968 x 1325 pixels
138 views 3 downloads
Description: Östergatan 28, Aspegréns hus, med kameran riktad mot väster och Adelgatan. Telegrambyrå (i 26:an). Ölhall med biljard, C. F. Hallengren, guldsmed. Roswalls skomagasin (nr 30) Hanna Ohlssons Modaffär (nr 33). På själva hörnet vid stuprännan på det Aspegrénska huset sitter en skylt: S. Lundgrens Söner, Boktryckeri. De flyttade hit 1894. Från och med 1896 har Hanna Ohlsson flyttat till Adelgatan 51.
På hörnet av Östergatan och Mäster Nilsgatan låg den s.k. Aspegrenska gården, som revs 1907 när gatan breddades. Tomten har historiskt beteckningen kvarteret S:t Peter I, gammalt husnummer 217. Gården var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Han byggde ett tvåvåningshus vid Östergatan i korsvirke på 21 fack, vilket i sin tur anslöts till byggnaden på hörnet. Vid Mäster Nilsgatan uppfördes en brygghuslänga i två våningar som följdes av tre mindre byggnader mot gården. Dessa tre byggnader innehöll stall, vagnslider, vedbod m.m. Under en period, 1684-1698, hyrdes den här gården som bostad av överste Erik Johan Meck, som förde befälet över Malmö artilleri.
När gården revs år 1907 fick Malmö Museum välja att ta tillvara det man ville. Delar av brygghuslängan uppfördes 1963 vid Lilla torg.
Photographer: Okänd.
Date when image were taken: 1894 - 1895.
Street, location: Östergatan 28.
City: Malmö
Keywords:
husfasad
,
gatuvy
,
Malmö stadsarkiv
,
Adelgatan
,
Östergatan
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
butiker
,
1890-talet
,
boktryckeri
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 17639