• 52  of  89
Uploaded on:
30/05/2017 11:35:29
Type:
Asset
File Size:
5,05 MB
Dimensions:
4182 x 6561 pixels
669 views 0 downloads
Description: Borgm. C.C. Halling, född 1790-09-08 i Malmö, död där 1851-11-07, blev student i Lund 1802, avlade teologisk examen 1803..1805 erhöll Halling plats på landskansliet i Malmö där han 1810-1811 bestred landssekreterarens göromål under dennes frånvaro..1812 avlade han askultanteden vid rådhusrätten i Malmö, utnämndes samma år till aktuarie, förordnades 1816 till ledamot av rådhusrätten vid de tillfällen borgmästare Nordlindh var förhindrad att närvara och valdes enhälligt till rådman 1818..1846-06-07 valdes han till borgmästare efter avlidne Falkman och erhöll fullmakt å tjänsten den 17 oktober samma år.
Photographer: Malmö stadsarkiv
City: Malmö
Keywords:
1800-tal
,
Malmö
,
teckning
,
man
,
borgmästare
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
rådman
,
Carl Christian Halling
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18040