• 11  of  24
Uploaded on:
30/05/2017 11:43:54
Type:
Asset
File Size:
4,22 MB
Dimensions:
2708 x 2039 pixels
4343 views 1 download
Description: F.d. Siegbahns korsvirkeshus. Restaurerat 1917. Till vänster Sjöbergska Palatset..Hörnet av Östergatan och Humlegatan. Diedenska huset i mitten av bilden, kvarter Carolus, uppfört av Niels Roed på 1620-talet. 1856 köptes fastigheten av handelsmannen Johan Henrik Dieden III(1808-1879). Claes Nestor Siegbahn(1825-96)var anställd som gårdsbokhållare hos JH Dieden och även hans son. Därför kallas byggnaden ibland även för Siegbahnska huset. Huset på höger sida är Thottska huset, Malmös äldsta korsvirkeshus, uppfört av Tage Otsen Thott och hans hustru Else Ulfstand 1558. På vänster sida, kvarter Humle, fabrikör Axel Paulus Sjöbergs hus, Sjöbergska palatset ritat av arkitekt Alfred Arwidius, byggår 1893-94. AP Sjöberg fick sin handelsutbildning hos JH Dieden..
Photographer: Max E. Ohlsson, Malmö
Date when image were taken: 1930-tal
Street, location: Östergatan 6
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
trappräcke
,
skylt
,
skyltfönster
,
exteriör
,
trottoar
,
husfasad
,
port
,
fasad
,
källarfönster
,
stuprör
,
trappa
,
tak
,
källare
,
balkong
,
fotgängare
,
gatskylt
,
Humlegatan
,
korsning
,
kvarter Carolus
,
kvarter Humle
,
takpannor
,
Ledning
,
Östergatan
,
Torn
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Diedenska huset
,
Johan Henrik Dieden III
,
Siegbahnska huset
,
Thottska huset
,
Axel Paulus Sjöberg
,
Sjöbergska palatset
,
Alfred Arwidius
,
konsulat
,
källardörr
,
dam
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18223