You do not have permission to download this asset.
Uploaded on:
30/05/2017 11:43:58
Type:
Asset
File Size:
13,68 MB
Dimensions:
2701 x 1972 pixels
213 views 1 download
Description: Första majtåget på Östergatan 1907 på väg från Drottningtorget mot Rörsjömarken. (Se Malmö Stads Historia, del 4, s. 377) 1964. G:31.
I mitten av bilden syns den s.k. Aspegrenska gården, som revs 1907 när gatan breddades. Tomten har historiskt beteckningen kvarteret S:t Peter I, gammalt husnummer 217. Gården var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Han byggde ett tvåvåningshus vid Östergatan i korsvirke på 21 fack, vilket i sin tur anslöts till byggnaden på hörnet. Vid Mäster Nilsgatan uppfördes en brygghuslänga i två våningar som följdes av tre mindre byggnader mot gården. Dessa tre byggnader innehöll stall, vagnslider, vedbod m.m. Under en period, 1684-1698, hyrdes den här gården som bostad av överste Erik Johan Meck, som förde befälet över Malmö artilleri.
När gården revs år 1907 fick Malmö Museum välja att ta tillvara det man ville. Delar av brygghuslängan uppfördes 1963 vid Lilla torg.
Photographer: -.
Date when image were taken: 1907-05-01
Street, location: Östergatan
City: Malmö
Keywords:
flaggor
,
Malmö stadsarkiv
,
drottningtorget
,
Östergatan
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
1907
,
Rörsjömarken
,
första majtåget
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18225