Uploaded on:
30/05/2017 11:47:44
Type:
Asset
File Size:
4,43 MB
Dimensions:
2469 x 1906 pixels
229 views 1 download
Description: Gårdsinteriör från Gamla fattighuset. Bryggarelagets gamla hus. Långgårdsgatan norrut mot Västergatan. Bryggarna hade år 1577 skaffat sig detta lagshus. Här hade de sedan haft sina samlingslokaler. Det är osäkert när huset byggdes, men det kan i alla fall dateras till 1600-tal.
Under åren 1683–1803 var Kronobarnhuset inrymt på detta ställe. Barnhuset var till för föräldralösa eller fattiga barn, som föräldrarna inte kunde ta hand om. De kunde tas in när de vanligen var 5-6 år och stanna till 15-16 års ålder, både pojkar och flickor. Vid barnhuset inrättades först ett strumpstickeri och klädesfabrik. I bryggarelagets gamla hus var Stora Manufakturie-huset, där som namnet antyder, själva manufakturverket var beläget förutom på västra gaveln, där barnhusets kyrka var inrymd. I övrigt var huset disponerat på så sätt, att undervåningen förutom kyrkan upptogs av överskäreri, pressstuga med spis och press med vind och bom, klädebod med disk och reoler kring väggarna och några "logementer vid kyrkan". Våningen ovanför inrymde stora spinnsalen med fem par fönster åt gården och sex åt hagen samt två vävkamrar. Loftsvåningen användes att hänga kläden på, när väderleken inte tillät, att man gjorde detta i hagen, som låg söder om den Stora Manufakturie-byggnaden.
När Linné var i Malmö 1749 besökte han Barnhuset och mötte här 126 barn. I ett rum fann han barn som lärde sig läsa svenska, i ett annat lärde de sig latin och katekesen, i ett tredje höll man på med räkning och skrivning och bakom den sista dörren fann han flickor som sydde, spann och knypplade. Han noterade också att det växte vindruvor på väggen. Huset upphörde som barnhus 1803, sedan blev det en del av arbetsinrättningen och fattighuset. Huset revs år 1900.
Photographer: Axel Sjöberg.
Date when image were taken: 1899.
Street, location: Västergatan.
City: Malmö.
Keywords:
Malmö
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
arbetsinrättning
,
fattighus
,
barnhus
,
kronobarnhus
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18342