• 42  of  65
Uploaded on:
30/05/2017 15:07:03
Type:
Asset
File Size:
5,16 MB
Dimensions:
5681 x 6452 pixels
705 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik den förstes brev varmed han beviljar Magistratens begäran att få använda alla de hus, tomter och gårdar som i Malmö voro givna till underhållandet av de nu avlagda mässorna, till lag och gillen, till stiftandet av ett hospital för fattiga och sjuka och inrättandet av en skola för den heliga skrifts lärande, samt till underhåll för prästerna, dock att de som nu innehade sådana andliga gods skulle få åtnjuta dem i sin livstid. Daterad den 5 juni 1529. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D I:6 (Privilegieboken), sidan 253. (A:57).
Photographer: Malmö stadsarkiv
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
1500-tal
,
Malmö stadsarkiv
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
pergament
,
Fredrik I
,
Konung Fredrik den förstes brev
,
5 juni 1529
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18673