• 7  of  9
Uploaded on:
30/05/2017 15:07:12
Type:
Asset
File Size:
5,50 MB
Dimensions:
5236 x 7364 pixels
764 views 0 downloads
Description: Konung Christian III:s brev där han antar Malmö stads underkastelse genom de till honom sända deputerade, bekräftar och stadfäster stadens äldre privilegier och friheter, med tillägg av åtskilliga stadgar och förordningar. Daterad den 6 april 1536. På pergament. Sigillet kvar. Se Magistraten i Malmö D I:6 (Privilegieboken) , sidan 260. "Prästvalsprivilegiet". (Gåva från SDS 30/4 1936). (A:62).
Photographer: Sydsvenskan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
1500-tal
,
Malmö stadsarkiv
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Christian III
,
pergament
,
privilegiebrev
,
Sonnenstein Wendt
,
A62
,
6
/
4 1536
,
Prästvalsprivilegiet
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18676