Uploaded on:
30/05/2017 15:07:18
Type:
Asset
File Size:
3,38 MB
Dimensions:
5082 x 3957 pixels
762 views 3 downloads
Description: Sveriges, Norges och Danmarks konung Magnus Smeks privilegiebrev till Malmö stad. Daterad 20 december 1353. På pergament.
På baksidan: " Kong Mogenss privilegium till offre Mallmö".
Se Magistraten i Malmö D I:6 (Privilegieboken), sidan 1.
Se avskrift i D I:10, sidan 3. (A:1)
Photographer: C. V. Roikjer, Malmö
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Malmö stadsarkiv
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
pergament
,
privilegiebrev
,
1300-tal
,
privilegier
,
Magnus Smek
,
A1
,
20 december 1353
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18678