Uploaded on:
30/05/2017 15:07:35
Type:
Asset
File Size:
5,57 MB
Dimensions:
5082 x 7605 pixels
1274 views 0 downloads
Description: 50års-jubileumsdagen 1922. .Malmö N. Arbetarförenings styrelse..Rad ett från vänster: fabrikör C.M. Jönsson, tryckeriförman och kassör H.J. Pettersson, maskinuppassarförman A.R. Jönsson..Rad två från vänster: överlärare och sekreterare A.J. Lindh, f.d. överlärare och ordförande J. Fridlund, fabrikör och vice ordförande T.W. Stillman..Rad tre från vänster: grosshandlare N. Jönsson, faktor och räkenskapsförare C.G. Olsson...(1958. G:14)
Photographer: Centralateliern, Malmö
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
1922
,
styrelse
,
sekreterare
,
ordförande
,
faktor
,
kassör
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
grosshandlare
,
50års-jubileum
,
arbetarförening
,
fabrikör
,
C.M. Jönsson
,
tryckeriförman
,
H.J. Pettersson
,
maskinuppassarförman
,
A.R. Jönsson
,
överlärare
,
A.J. Lindh
,
J. Fridlund
,
T.W. Stillman
,
N. Jönsson
,
räkenskapsförare
,
C.G. Olsson
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18683