• 23  of  53
Uploaded on:
30/05/2017 15:14:51
Type:
Asset
File Size:
5,94 MB
Dimensions:
7247 x 5330 pixels
683 views 3 downloads
Description: Solidars gård, vid Södergatan..(Törnschärska gården). Enligt brandförsäkringen år 1828 var husen då ca 70 år gamla, dvs längorna byggda omkring år 1758. Gården köptes ca 1685 av borgmästaren Lars Persson Törnschiär, död 1691. Byggnaderna på fotografierna är alltså inte samma byggnader som stod på fastigheten när Törnschiär ägde den. Huset/gården har haft olika benämningar, beteckningar och adresser: Gård/hus nr 608, kvarteret 49 Oscar XIV; Södergatan 13, efter 1913 har den adress Södergatan 7; Törnschärska (även stavat Törnschiärska, Törnskärska) huset eller gården; Darins gård; Solidars gård

Här den södra gårdslängan med en rad stora fönster på taket: detta är den fotoateljé som innehades av en rad olika fotografer med start på 1863, som Fredrika Andersson, Hilma Rude, Amanda Broman (ateljé Rafael), Olof Pettersson, Josephine Pettersson, C.V.Roikjer, Alvar Platen.
Photographer: Atelier B. W. Foto, Stortorget 29, Malmö
Street, location: Södergatan 7.
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
korsvirke
,
Södergatan
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Solidars gård
,
Törnschärska gården
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18804