• 46  of  53
Uploaded on:
30/05/2017 15:15:12
Type:
Asset
File Size:
6,51 MB
Dimensions:
7247 x 5512 pixels
957 views 0 downloads
Description: Hedmanska gården, Larochegatan 2..I det lilla porthuset till Hedmanska gården, vid Lilla Torg, bodde på 1500-talet en borgmästare i Malmö vid namn Niels Hammer. I portens västra sida fanns Haqvin Bagers skalderum. Längre in på gårdens östra sida finner vi Harald Bagers förråd.
Photographer: Atelier B. W. Foto, Stortorget 29, Malmö
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
korsvirke
,
borgmästare
,
Lilla Torg
,
1500-tal
,
Hedmanska gården
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Larochegatan 2
,
Bager
,
Haqvin Bager
,
Hammer
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18809