• 48  of  53
Uploaded on:
30/05/2017 15:15:27
Type:
Asset
File Size:
4,55 MB
Dimensions:
7237 x 5448 pixels
1099 views 1 download
Description: Diedenska huset, Östergatan 6, vid Humlegatan, nära Drottningtorget, kvarter Carolus (kv 7)..Egentligen borde Diedenska huset kallas för "Niels Roeds gård" efter byggherren på 1620-talet. Niels Roed var ridefogde (en ridefogde var ägarens representant på en gård eller ett gods, beteckningen upphörde under 1700-talet och blev i stället "förvaltare" eller "godsinspektör") hos länsherre Sigvard Grubbe på Malmöhus.
Photographer: Atelier B. W. Foto, Stortorget 29, Malmö
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
korsvirke
,
1600-tal
,
innergård
,
Humlegatan
,
kvarter Carolus
,
gård
,
stadshistoria
,
historia
,
Diedenska huset
,
malmöbilder
,
Östergatan 6
,
1620-tal
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18813