• 12  of  24
Uploaded on:
30/05/2017 15:16:23
Type:
Asset
File Size:
5,38 MB
Dimensions:
7215 x 5480 pixels
1839 views 0 downloads
Description: Östergatan, kvarter Carolus, Diedenska huset uppfört av Nils Roed på 1620-talet. 1856 köptes fastigheten av handelsmannen Johan Henrik Dieden III(1808-1879). Claes Nestor Siegbahn(1825-96)var anställd som gårdsbokhållare hos JH Dieden och även hans son. Därför kallas byggnaden ibland även för Siegbahnska huset. Vid portens högra sida sitter Tegelcentralens skylt. Byggnaden till höger det Thottska huset, Malmös äldsta korsvirkeshus, uppfört av Tage Otsen Thott och hans hustru Else Ulfstand 1558. EBCO på andra våningen och färghandel på bottenplan. Därefter Restaurant Kvarnen, rivet 1969. Längst till vänster, kvarter Humle, skymtar det Sjöbergska palatset, byggår 1893-94.
Photographer: Atelier B. W. Foto, Stortorget 29, Malmö
Street, location: Östergatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
butik
,
restaurang
,
skylt
,
skyltfönster
,
gatsten
,
belysning
,
källarfönster
,
bil
,
cykelställ
,
cykel
,
källare
,
färghandel
,
gatskylt
,
kvarter Carolus
,
kvarter Humle
,
regn
,
Östergatan
,
spårväg
,
Diedenska huset
,
Johan Henrik Dieden III
,
Siegbahnska huset
,
Thottska huset
,
källarlucka
,
loft
,
räls
,
vägbelysning
,
Nils Roed
,
Tegelcentralen
,
EBCO
,
Restaurant Kvarnen
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18827