• 12  of  16
Uploaded on:
31/05/2017 10:39:34
Type:
Asset
File Size:
4,36 MB
Dimensions:
2732 x 1997 pixels
2288 views 1 download
Description: F.d. Siegbahns korsvirkeshus. Restaurerat 1917.
Hörnet av Östergatan och Humlegatan. Diedenska huset på höger sida av bilden, kvarter Carolus, uppfört av Niels Roed på 1620-talet. 1856 köptes fastigheten av handelsmannen Johan Henrik Dieden III(1808-1879). Claes Nestor Siegbahn(1825-96)var anställd som gårdsbokhållare hos JH Dieden och även hans son. Därför kallas byggnaden ibland även för Siegbahnska huset. På vänster sida, kvarter Humle, fabrikör Axel Paulus Sjöbergs hus, Sjöbergska palatset ritat av arkitekt Alfred Arwidius, byggår 1893-94. AP Sjöberg fick sin handelsutbildning hos JH Dieden.
Photographer: Axel Sjöberg, Malmö
Date when image were taken: about 1900
Street, location: Östergatan.
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
1600-tal
,
barn
,
barnkläder
,
huvudbonad
,
exteriör
,
husfasad
,
port
,
fönster
,
fasad
,
trappa
,
gatuliv
,
gardin
,
Sol
,
källare
,
hustak
,
skorsten
,
balkong
,
spetsgardin
,
folkliv
,
fotgängare
,
gatskylt
,
Humlegatan
,
kvarter Carolus
,
kvarter Humle
,
takpannor
,
Östergatan
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Diedenska huset
,
Johan Henrik Dieden III
,
Siegbahnska huset
,
Axel Paulus Sjöberg
,
Sjöbergska palatset
,
Alfred Arwidius
,
Caroli city
,
källarlucka
,
loft
,
takflöjel
,
flöjel
,
Axel Sjöberg
,
Gamla Malmö
,
Siegbahn
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18939