• 30  of  31
Uploaded on:
31/05/2017 10:49:55
Type:
Asset
File Size:
999,68 KB
Dimensions:
4056 x 2496 pixels
3718 views 5 downloads
Description: Flygfotografi över Ellstorp, Rönnen och Katrinelund. Nobelvägen, Sallerupsvägen, Idaborgsgatan, Sofierogatan, Östra Farmvägen, Ellstorpsgatan, Höstgatan, Celsiusgatan och Ellstorpsparken. Kvarter Rönnen, kvarter Ellstorp, kvarter Katrinelund, kvarter Idaborg, kvarter Loke, kvarter Åsgård, kvarter Lärkträdet, kvarter Frey, kvarter Balder, kvarter Brage, kvarter Heimdal. På Nobelvägen 141, i kvarteret Rönnen, syns Malmö Barnupptagningshem. Byggår 1926. Här vistades omhändertagna små och stora barn under både kortare och längre perioder i väntan på adoption eller fosterhem. Arbetsinrättningen. Bostadsområdet Ellstorp i funkisstil byggt under början av 30-talet, byggherre Hugo Åberg...(A2-380-48)
Photographer: Oscar Bladh
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
1940-tal
,
Ellstorp
,
Sallerupsvägen
,
exteriör
,
grönska
,
träd
,
skorsten
,
bostadshus
,
funkis
,
funktionalism
,
fabrik
,
Östra Farmvägen
,
Katrinelund
,
järnväg
,
Park
,
Anstalt
,
industri
,
Nobelvägen
,
bostadsområde
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
spårväg
,
flygfotografi
,
Idaborgsgatan
,
Sofierogatan
,
Ellstorpsgatan
,
Celsiusgatan
,
Ellstorpsparken
,
kvarter Ellstorp
,
kvarter Katrinelund
,
kvarter Idaborg
,
kvarter Loke
,
kvarter Frey
,
kvarter Heimdal
,
barnhem
,
fosterbarn
,
adoption
,
kontinentalbanan
,
grönområde
,
Industriområde
,
Höstgatan
,
Hugo Åberg
,
Rönnen
,
kvarter Rönnen
,
kvarter Åsgård
,
kvarter Läkträdet
,
Barnupptagningshem
,
Arbetsinrättningen
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 19180