• 3  of  3
Uploaded on:
31/05/2017 15:00:54
Type:
Asset
File Size:
917,89 KB
Dimensions:
4061 x 2537 pixels
1101 views 0 downloads
Description: Utsikt från slottsvallen över det nordöstra kanontornet uppfört på 1500-talet. På andra sidan av Malmöhusvägen reser sig en fabriksbyggnad på bastion Carolus. Här fanns bl. a. ett stenhuggeri och en lådfabrik som in på 1880-talet sysselsatte ett par hundra fångar. Via en övertäckt gångbro över vallgraven marscherade straffarbetarna till arbetet. På senare år har byggnaden på Malmöhusvägen 1 ("ettan") använts som kontor av Malmö kulturmiljö och Malmö museer. Sedan 2014 driver Malmö stad Bastionens förskola här. I bildens fond syns från vänster fastighetsaktiebolaget Vegas byggnad på Skeppsbron ritat av Erik Hahr och uppfört 1910-11. Därefter Centralposthuset ritat av Ferdinand Boberg och uppfört 1900-06. Längst till höger reser sig Gamla hamnkontoret ritat av Harald Boklund och uppfört 1908-10.

Fotografi på torn till vänster i bild, i bakgrunden grönområde och byggnader.
Photographer: okänd
Date when image were taken: okänd
Street, location: okänd
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
vykort
,
stuprör
,
träd
,
skorsten
,
fabrik
,
fotografi
,
Malmömotiv
,
Slott
,
Malmöhus
,
vallgrav
,
Park
,
Museum
,
förskola
,
Malmöhusvägen
,
Torn
,
malmöhus slott
,
Skeppsbron
,
topografi
,
Malmö museer
,
posthus
,
rök
,
Fängelse
,
fästning
,
telefonstolpe
,
kanontorn
,
arbetsinrättning
,
Harald Boklund
,
vall
,
Malmö Kulturmiljö
,
bastion
,
stenhuggeri
,
lådfabrik
,
Carolus
,
Bastionens förskola
,
barnomsorg
,
Fastighetsaktiebolaget Vega
,
Erik Hahr
,
Centralposthuset
,
Ferdinand Boberg
,
Gamla hamnkontoret
,
tornhuset
   
Archive collection: Åke Jörlebys samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00421, Åke Jörlebys samling , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 19999