• 11  of  19
Uploaded on:
31/05/2017 17:09:12
Type:
Asset
File Size:
15,20 MB
Dimensions:
4105 x 2658 pixels
902 views 6 downloads
Description: Album 18 Juliero. På skylten kan man läsa "Fritz August Ekelund. Handelsträdgårdsmästeri ". I bakgrunden en väderkvarn. Ekelund hade sitt trädgårdsmästeri på Igridsfrid år 1900, fram till 1907.
År 1900 hade Ekelund sitt trädgårdsmästeri på Södra Plantagelyckorna enligt adresskalendern. Södra Plantagelyckorna låg runt Södra Förstadsgatan vid dess sydligaste del, där det nya Allmänna sjukhuset byggts. Då var detta mest landsbygd. Där låg också Juliero. Men, adresskalendern säger att han bodde på Igridsfrid. Igridsfrid uppfördes år 1872 eller 1873 av kalkbruksägaren Lars Cederberg, och byggmästare Djurberg uppförde byggnaden. År 1903 övergick fastigheten genom arv till styvsonen trädgårdsmästare Fritz Ekelund, som sålde Igridsfrid till danske köpmannen Meijer år 1907. Därefter står Ekelund som boende på Henrik Smithsgatan 1. Där är han kvar till 1912 då han flyttar till Stora Kvarngatan 51-63, för att 1915 landa på Lundavägen 3. Det har inte varit möjligt att finna Fritz August Ekelund på Juliero i någon av adresskalendrarna. Möllan i bakgrunden skulle kunna vara Upplandsmöllan på Södervärn.
Photographer: okänd
Date when image were taken: okänd
Street, location: Södra Förstadsgatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Södra Förstadsgatan
,
vykort
,
Malmömotiv
,
trädgårdsmästeri
,
mölla
,
trädgårdsmästare
,
topografi
,
väderkvarn
,
södra plantagelyckorna
,
Fritz August Ekelund
,
handelsträdgård
   
Archive collection: Åke Jörlebys samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00421, Åke Jörlebys samling , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 21830