• 2  of  3
Uploaded on:
31/05/2017 17:10:58
Type:
Asset
File Size:
965,98 KB
Dimensions:
4132 x 2611 pixels
981 views 3 downloads
Description: Album 18 Flensburgska Vårdanstalten och del av Epidemisjukhuset. Flenburgska Barnsjukhusets byggnad i bildens mitt är ritad av arkitekt Salomon Sörensen(1956-1937) och uppförd 1912. Bakom detta ligger Södra sommarstadens koloniområde. Fastigheten till höger är Epidemisjukhusets administrationsbyggnad. Den uppfördes 1908 och är också ritad av Salomon Sörensen. Epidemisjukhuset var ända fram till 1941 helt fristående från Malmö Allmänna Sjukhus. Det var stadens hälsovårdsnämnd som ansvarade för verksamheten. Först 1963 blev det infektionsklinik och en del av Malmö Allmänna Sjukhus. I bildens fond breder Pildammsstaden ut sig.

Fotografi på byggnader omgivna av grönområde med landsbygd i bakgrunden av bilden.
Photographer: Berndt Johnsson; Vykortsförlag; Malmö. N:o B. 199.
Date when image were taken: okänd
Street, location: Flensburgska Vårdanstalten
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
exteriör
,
husfasad
,
vykort
,
fasad
,
grönska
,
träd
,
sommar
,
sjukhus
,
fotografi
,
Malmömotiv
,
landsbygd
,
sjukvård
,
gångväg
,
koloniområde
,
kolonistugor
,
topografi
,
grönområde
,
Malmö allmänna sjukhus
,
barnsjukhus
,
infektionsklinik
,
Hälsovårdsnämnden
,
Salomon Sörensen
,
Pildammsstaden
,
Epidemisjukhuset
,
Flensburgska barnsjukhuset
,
Södra sommarstaden
   
Archive collection: Åke Jörlebys samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00421, Åke Jörlebys samling , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 21878