You do not have permission to download this asset.

21983

Uploaded on:
31/05/2017 17:15:22
Type:
Asset
File Size:
985,59 KB
Dimensions:
4100 x 2642 pixels
433 views 2 downloads
Description: Hörnet av Östergatan och Prostgatan, kvarter Kronan. Byggnaden på bilden var hemvist till kyrkoherden i S:t Petri församling, AP Gullander, på 1840-talet. Huset är nu rivet och Prostgatan har gjorts bredare för framkomlighet av busstrafik. Till höger, kvarter Fersen, skymtar Wienska palatset, ritat av arkitekt Alfred Arwidius, byggår 1896. Byggherre var Wiens, Sederholm & Co, vinhandlare. Firmans första butik och kontor låg på andra sidan gatan, Östergatan 35(Gullanders gamla boställe). På Norra Vallgatan syns en bil passera förbi och i bakgrunden en personvagn på centralstationens bangård.
Photographer: Åke Jörleby
Date when image were taken: 1960s
Street, location: Östergatan - Prostgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö; Östergatan; Prostgatan; kvarter Kronan; kyrkoherde; AP Gullander; kvarter Fersen; Wienska palatset; Alfred Arwidius; Wiens
,
Sederholm & Co; vinhandlare; alkohol; vin; sprit; exteriör; husfasad; fasad; sol; garnaffär; butik; skyltfönster; ödehus; rivningstomt; trafikskylt; enkelriktat; belysning; Norra Vallgatan; bil; personvagn; tåg; centralstationen; bangård
   
Archive collection: Åke Jörlebys samling
Folders: archival collections / 00421, Åke Jörlebys samling