Uploaded on:
31/05/2017 17:16:01
Type:
Asset
File Size:
992,47 KB
Dimensions:
4100 x 2652 pixels
2263 views 3 downloads
Description: Kanalen längs med Exercisgatan, kvarter Sigge, förbi Skansgatan med Ströms bilverkstad i kvarter Axel. I bildens fond Schougens bro med busstationen vid Slussplan och Östra Förstadsgatans mynning. Fastigheten med koppartornet i kvarter Klas. Jämför bild 195087 från 1974.
Photographer: Åke Jörleby
Date when image were taken: 1960s
Street, location: Exercisgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
skylt
,
reklam
,
verkstad
,
bil
,
grönska
,
träd
,
kanalen
,
koppar
,
hustak
,
skorsten
,
trafikskylt
,
garage
,
bilverkstad
,
fåglar
,
Hållplats
,
Busstation
,
Öster
,
moln
,
bro
,
Torn
,
Östra Förstadsgatan
,
Exercisgatan
,
Renault
,
räcke
,
vall
,
Schougens bro
,
Måsar
,
slussplan
,
IWA Foto
,
kvarter Klas
,
kvarter Axel
,
kvarter Sigge
,
Skansgatan
,
bussterminal
,
Autoropa
,
Ströms bilverkstad
,
biluthyrning
   
Archive collection: Åke Jörlebys samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00421, Åke Jörlebys samling  
ID: 22000