You do not have permission to download this asset.
Uploaded on:
18/08/2021 13:33:31
Type:
Asset
File Size:
5,14 MB
Dimensions:
1486 x 1203 pixels
80 views 2 downloads
Description: Konung Erik av Pommerns gåvobrev till Malmö stads borgare för beviljade trohet och tjänster emot konungen och hans föräldrar på Henrikstorps gård, belägen söder om Malmö i Oxie härad med byggnad, åker och äng, och all annan tillhörighet, som till konungen förbrutits av Anders Mortensen, tidigare kungens fogde i Malmö. Daterad den 5 juli 1421. På pergament. Sigillet kvar. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 34. (baksidan av brevet)
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-10
City: Malmö
Keywords:
brev
,
sigill
,
pergament
,
gåvobrev
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 221627