• 3  of  9
Uploaded on:
18/08/2021 14:03:06
Type:
Asset
File Size:
5,55 MB
Dimensions:
1543 x 1251 pixels
297 views 0 downloads
Description: Konung Erik af Pommerns brev där han ger Malmö stads borgmästare nu och hädan efter rätt att bära "gull oc förgylt" (guld och förgyllt) för stadens tjänster och trohet emot konungens förfäder och på det att Malmö stads råd och borgare skulle vara desto villigare att emot honom, hans drottning och efterträdare visa samma trohet. Daterad den 20 maj 1429. På pergament. Sigillet kvar och inneslutit i en trädosa. Se Magistraten i Malmö D I:6 (Privilegieboken), sidan 38. (A:5).(baksidan av brevet)
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-10
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
borgmästare
,
Malmö stadsarkiv
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
pergament
,
konung
,
1400-tal
,
Erik af Pommern
,
20 maj 1429
,
rättighet
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 221629