• 7  of  192
Uploaded on:
18/08/2021 14:27:02
Type:
Asset
File Size:
4,50 MB
Dimensions:
1549 x 1009 pixels
216 views 0 downloads
Description: Konung Christoffer av Bajerns brev vari han förbjuder invånarna i Malmö att bära vapen, vare sig armborst, svärd eller andra längre än till sitt härbärge och hade borgmästare och råd har rätt att ta vapen från dem som bröt mot detta. Daterad den 7 oktober 1445. På pergament. Sigillet jämte brevets nedre del bortrivet.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 44.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-10
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
pergament
,
konung
,
Christoffer av Bajern
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 221631