• 9  of  74
Uploaded on:
19/08/2021 09:34:41
Type:
Asset
File Size:
9,79 MB
Dimensions:
2049 x 1665 pixels
324 views 0 downloads
Description: Konung Erik av Pommerns privilegium för Malmö. Daterad den 5 maj 1415. På pergament. Sigillet borta. På baksidan står: "Koning Erick privilegium, der vdj Om Korrebäcken ocg Steiglested".
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 22.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-14
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
pergament
,
konung
,
Erik av Pommern
,
privilegium
,
5 maj 1415
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 222122