• 15  of  74
Uploaded on:
19/08/2021 14:33:12
Type:
Asset
File Size:
8,98 MB
Dimensions:
1949 x 1605 pixels
313 views 0 downloads
Description: Konung Christoffer av Bajerns brev där han tar Malmö stads invånare under sitt kungliga hägn och beskydd, stadfäster och förnyar alla de privilegier och friheter, som blivit Malmö beviljade av konung Erik av Pommern och tillägger flera artiklar. Daterad den 13 november 1440. På pergament. Sigillet kvar, hänger i blå och röda silkessnören. Brevet finns tryckt i Kolderup-Rosenvinges ”Samling af gamle Danske Love”, Köpenhamn 1827, V, sid. 92-93, men efter en felaktig avskrift.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 41.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-14
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
13 november 1440
,
Christoffer av Bajern
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 222608