• 8  of  36
Uploaded on:
19/08/2021 15:21:42
Type:
Asset
File Size:
9,93 MB
Dimensions:
2067 x 1674 pixels
310 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s brev varmed han förunnar borgmästare, rådmän och meniga borgare i Malmö tullfrihet i hela Danmarks rike, i enlighet med de privilegier som är givna av konungens förfäder och hans egen stadfästelse därpå.
Daterad den 7 maj 1451. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 50.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-14
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
tullfrihet
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
7 maj 1451
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 222643