• 9  of  36
Uploaded on:
19/08/2021 15:48:52
Type:
Asset
File Size:
9,99 MB
Dimensions:
2067 x 1685 pixels
283 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s brev varmed han efterskänker Malmös årliga stadsskatt av 300 Lybska mark för den trohet som borgmästare, rådmän och menigheten där visat konungen och riket, speciellt under den senaste vintern under konungens frånvaro. Daterad den 22 april 1452. På pergament. Av sigillet finns endast en fjärdedel kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 51.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-14
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
privilegium
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
22 april 1452
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 222644