• 53  of  65
Uploaded on:
24/08/2021 13:25:25
Type:
Asset
File Size:
5,54 MB
Dimensions:
1535 x 1256 pixels
304 views 0 downloads
Description: Konung Hans bytesbrev med Malmö stad. Konungen och kronan får en stadens gård belägen norr om den gamla myntmästaren Dringenbergs gård vid stranden med ett stående grundmurat torn väster om Färjeporten. Staden får av kronan Segemölla i Burlöv socken men skall där jämte ge 300 Rhenska gyllen då Segemölla är bättre än gården vid stranden och får tillåtelse att dämma Segemöllas vattendrag och leda det in till staden. Daterad den 7 juni 1500. På pergament. Sigillet kvar. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 99. .
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Hans
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
bytesbrev
,
7 juni 1500
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 224888