• 29  of  74
Uploaded on:
24/08/2021 13:25:37
Type:
Asset
File Size:
5,56 MB
Dimensions:
1535 x 1261 pixels
310 views 0 downloads
Description: Konung Hans brev rörande köpstadsmännens klagan över intrång i sina privilegier de led av den handel som idkades på landet av bönder, ”possekremere” och hantverkare. Konungens föreskrifter och stadgar som hädanefter skulle tjäna till efterrättelse.
Daterad den 9 juli 1502. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 103.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Hans
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
klagan
,
9 juli 1502
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 224892