• 16  of  36
Uploaded on:
26/08/2021 11:14:29
Type:
Asset
File Size:
5,45 MB
Dimensions:
1535 x 1236 pixels
285 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s gåvobrev till borgmästare och råd i Malmö en kronans gård och damm liggande väster om Malmö, som de tidigare hade haft brev på, jämte sjön, med tillstånd att därpå (Hästhagen) bygga en kvarn till borgmästare och råds egen nytta.
Daterad den 5 maj 1481. På pergament. Sigillet borta.
OBS! Sigill finns i D I, 1792, sid 69.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 57.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
gåvobrev
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
5 maj 1481
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 225837