• 39  of  192
Uploaded on:
26/08/2021 11:14:31
Type:
Asset
File Size:
5,56 MB
Dimensions:
1535 x 1259 pixels
397 views 0 downloads
Description: Konung Hans brev där han tillåter borgmästare, råd och menighet i Malmö att när någon flotta kommer i Öresund köpslå med densamma, borgarna till gagn och nytta. Daterad den 14 november 1493. På pergament. Sigillet borta.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 96.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Hans
,
pergament
,
konung
,
Tillstånd
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
14 november 1493
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 225839