• 2  of  2
Uploaded on:
26/08/2021 14:09:12
Type:
Asset
File Size:
6,77 MB
Dimensions:
1654 x 1424 pixels
384 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s brev rörande gården Henrikstorp. .Borgmästare och råd i Malmö berättat, att de under konungens frånvaro blivit stämda till Lunds rättarting för gården Henricstorp av arvingarna efter Anders Mortensen, som för sina missgärningar blev bränd vid Köpenhamn och konung Erik av Pommern givit gården till Malmö stad. Förbjuder konung Christian I arvingarna efter Mortensen, att ofreda och hindra staden i besittningen av denna egendom.
Daterad den 13 augusti 1458. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 54.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-27
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
13 augusti 1458
,
stadfästelse
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
Henricstorp
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 226437