• 25  of  33
Uploaded on:
26/08/2021 14:09:20
Type:
Asset
File Size:
7,46 MB
Dimensions:
1772 x 1467 pixels
302 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik I:s brev där han beviljar magistratens begäran att få ta i besittning Gråbrödraklostret för att användas till ett hospital och Helgeandklostret till ett rådhus, dock först när de präster och bröder, som nu är i klostren var ”ute”, så att de icke på något sätt blev tvingade eller trängda.
Daterad den 10 oktober 1528. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:5 (Donationsboken), sidan 5.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-27
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
Fredrik I
,
konung
,
Erik av Pommern
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
24 mars 1434
,
fullmakt
,
10 oktober 1528
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 226439