• 38  of  74
Uploaded on:
26/08/2021 14:09:30
Type:
Asset
File Size:
7,34 MB
Dimensions:
1772 x 1442 pixels
380 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik I:s brev angående uppförande av ett ”compagnie”. Att då danska köpmän i riket, som om hösten för sillfiske och annan tid på året besöker Malmö, att där bruka deras handel, skulle det bli bättre och friare om en byggnad uppfördes, där danska köpmän skulle kunna hålla köpmanslag, liksom andra främmande och tyska köpmän gör. Överlåter till magistraten en kronans ödetomt, söder om den s k Axels-gård, för att där uppbygga ett ”compagnie”.
Daterad den 29 november 1526. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 251.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-27
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
Fredrik I
,
konung
,
29 november 1526
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 226441