• 1  of  2
Uploaded on:
26/08/2021 15:46:57
Type:
Asset
File Size:
7,11 MB
Dimensions:
1772 x 1397 pixels
475 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik II:s gåvobrev till de fattiga på Malmö hospital på all kronans 10:e av Oxie socken, emot det att föreståndaren, som på de fattigas vägnar förut hade jeis patronatus till denna socken, alltid håller en god man till sockenpräst där.
Daterad den 21 februari 1565. På pergament. Sigillet kvar, men skadat.
Se Magistraten i Malmö D 1:5 (Donationsboken), sidan 9.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-28
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
konung
,
gåvobrev
,
Erik av Pommern
,
Magistraten i Malmö
,
21 februari 1565
,
pergament: sigill
,
D 1:5
,
Donationsboken
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 226450