• 3  of  9
Uploaded on:
26/08/2021 15:47:58
Type:
Asset
File Size:
7,26 MB
Dimensions:
1772 x 1427 pixels
491 views 0 downloads
Description: Konung Christian III:s brev med förnyande av stadgar, att vid all pantsättning och försäljning av fast egendom i Malmö, såvida den skall äga laga kraft, skall sådant ske inför magistraten eller på bytinget.
Daterad den 29 juni 1553. På pergament. Sigillet borta.
Samma stadgar den 24 juli 1551.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 312.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-28
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Christian III
,
pergament
,
konung
,
stadgar
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
10 maj 1541
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 226453