• 6  of  7
Uploaded on:
27/08/2021 14:40:40
Type:
Asset
File Size:
6,72 MB
Dimensions:
1414 x 1654 pixels
310 views 0 downloads
Description: Konung Christian IV:s stadfästelse och bekräftelse på Malmö stads privilegier, där det förbehålls, att den av konung Christian III i Malmö förlagda befästning alltid skulle vidmakthållas.
Daterad den 16 april 1597. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 374.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-08-21
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
stadfästelse
,
Christian IV
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
16 april 1597
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 227218