Uploaded on:
27/08/2021 14:40:45
Type:
Asset
File Size:
6,76 MB
Dimensions:
1594 x 1475 pixels
306 views 0 downloads
Description: Magistratens i Malmö försäkran att de har av borgmästaren i Malmö Niels Ipsens arvingar mottagit 900 daler för att använda dem i enlighet med hans testamente.
Daterad 1592. På pergament med stadens sigill.
Se Magistraten i Malmö D 1:5 (Donationsboken), sidan 39.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-08-21
City: Malmö
Keywords:
sigill
,
pergament
,
Magistraten i Malmö
,
D 1:5
,
Donationsboken
,
Niels Ipsen
,
1592
,
försäkran
,
borgmästaren i Malmö
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 227220