• 15  of  33
Uploaded on:
02/09/2021 11:04:17
Type:
Asset
File Size:
8,83 MB
Dimensions:
1984 x 1551 pixels
310 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik I:s brev om ödetomterna i staden där han uppmanar ägarna till att bebygga dessa inom tre år, i annat fall skulle magistraten ha rättighet att sälja dessa och hälften därav skulle tillfalla kronan, hälften staden.
Daterad den 27 augusti 1525. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 247.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-01-24
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
Fredrik I
,
konung
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
uppmaning
,
27 augusti 1525
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 228691