• 7  of  15
Uploaded on:
02/09/2021 15:18:48
Type:
Asset
File Size:
9,44 MB
Dimensions:
1573 x 2092 pixels
144 views 0 downloads
Description: Konung Christian III:s brev där han antar Malmö stads underkastelse genom de till honom sända deputerade, bekräftar och stadfäster stadens äldre privilegier och friheter, med tillägg av åtskilliga stadgar och förordningar. Daterad den 6 april 1536. På pergament. Sigillet kvar. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 260.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-04-23
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
Christian III
,
pergament
,
konung
,
stadfästelse
,
privilegier
,
6 april 1536
,
underkastelse
,
deputerade
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 228742