• 5  of  9
Uploaded on:
02/09/2021 15:18:55
Type:
Asset
File Size:
5,93 MB
Dimensions:
1398 x 1476 pixels
316 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik II:s brev, varmed han ger sockenprästen i Malmö rättighet, att hädan-efter uppbära all prästtionde och prästränta av Sallerup socken, emot att hålla en god, gudfruktig man till kapellen där. Daterad den 21 februari 1564. På papper.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 323 och E 1:1.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-04-23
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
papper
,
brev
,
konung
,
rättighet
,
Sallerup
,
sockenpräst
,
Fredrik II
,
prästtionde
,
prästränta
,
socken
,
21 februari 1564
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 228744