• 5  of  6
Uploaded on:
02/09/2021 15:19:00
Type:
Asset
File Size:
8,55 MB
Dimensions:
1831 x 1627 pixels
317 views 0 downloads
Description: Magistratens i Malmö förbindelse att ha mottagit de av Anna Ottesdotter gjorda donationerna till kyrkan (D:31) och skolan (D:32). Daterad den 10 november 1650. På pergament med stadens sigill.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-08-29
City: Malmö
Keywords:
sigill
,
pergament
,
Anna Ottesdotter
,
10 november 1650
,
förbindelse
,
Magistraten i Malmö
,
donationer
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 228746