• 25  of  51
Uploaded on:
02/09/2021 15:19:14
Type:
Asset
File Size:
7,23 MB
Dimensions:
1299 x 1937 pixels
300 views 1 download
Description: Prästen och sockenherren Henrik Hansens brev där han till magistraten avstår sitt kall i S:t Petri kyrka.
Daterad den 29 september 1529. På pergament med 5 sigill.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-08-29
City: Malmö
Keywords:
präst
,
brev
,
sigill
,
S:t Petri kyrka
,
pergament
,
magistraten
,
sockenherre
,
Henrik Hansen
,
29 september 1529
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 228750