• 57  of  74
Uploaded on:
29/09/2021 15:14:00
Type:
Asset
File Size:
12,38 MB
Dimensions:
2284 x 1890 pixels
420 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik I:s brev där han uppmanar invånarna i de närmast omkring Malmö belägna län och härader att hädanefter ge de allmosor och gåvor som de var vana att ge prästerna och bröderna i Gråbröders- och Heligeandsklostren i Malmö, åt det nu inrättade hospitalet för fattiga och sjuka. Förbjuder alla att hindra eller ofreda de sjuka och fattiga människornas bud och tjänare, som skulle insamla nämnda gåvor och understöd. Daterad den 4 juli 1530.
På pergament. Sigillet kvar. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 257.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-10-12
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
hospitalet
,
pergament
,
D 1:6
,
Magistraten i Malmö
,
Konung Fredrik I
,
allmosor
,
understöd
,
4 juli 1530
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 229714