• 2  of  3
Uploaded on:
30/09/2021 13:49:53
Type:
Asset
File Size:
11,89 MB
Dimensions:
2256 x 1838 pixels
304 views 0 downloads
Description: Konung Christian III:s brev där han förbjuder bönderna att köpa oxar eller annan boskap av främmande inom Malmö stads portar och dessutom så långt som stadens ägor räcka.
Daterad den 3 oktober 1538. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 271.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-11-01
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
Konung Christian III
,
3 oktober 1538
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 229726