• 36  of  36
Uploaded on:
01/10/2021 10:58:51
Type:
Asset
File Size:
11,72 MB
Dimensions:
2354 x 1737 pixels
313 views 0 downloads
Description: Magistratens i Malmö, med flera borgares, på stadens vägnar, revers till konung Christian IV på 1.300 Daler, lånfångna för avbetalning av stadens skuld. Daterad den 20 april 1619. På pergament med 21 sigill. Reversen inlöst.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-11-07
City: Malmö
Keywords:
sigill
,
pergament
,
konung
,
Christian IV
,
Skuld
,
Magistraten i Malmö
,
revers
,
lånfångna
,
1.300 Daler
,
avbetalning
,
20 april 1619
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 229745