• 1  of  4
Uploaded on:
07/10/2021 10:14:52
Type:
Asset
File Size:
11,81 MB
Dimensions:
2274 x 1812 pixels
450 views 0 downloads
Description: Biskopen i Roskilde Lage Urnes, med flera av riksrådet och konung Fredriks hövitsmäns överenskommelse med borgmästare Jörgen Kock, några rådmän och borgare i Malmö, om att denna stad skall uppgivas till konung Fredrik och rikets råd varmed staden tillförsäkras sina gamla privilegier och rättigheter.
Daterad den 23 december 1523. På pergament med 10 sigill.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 233.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-11-07
City: Malmö
Keywords:
sigill
,
borgmästare
,
Jörgen Kock
,
pergament
,
23 december 1523
,
privilegier
,
Lage Urnes
,
Roskilde
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
biskopen
,
hövitsmän
,
konung Fredrik
,
tillförsäkran
,
rättigheter
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 229815