• 2  of  13
Uploaded on:
07/10/2021 14:32:52
Type:
Asset
File Size:
10,37 MB
Dimensions:
2308 x 1567 pixels
376 views 0 downloads
Description: Konung Christian IV:s brev där all handel med allmogen utanför staden och på Malmö gator förbjuds, utan skulle all köpslagning äga rum på ”ret axeltorff”. Daterad den 11 november 1609. På pergament.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-11-07
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
pergament
,
handel
,
allmogen
,
Konung Christian IV
,
köpslagning
,
11 november 1609
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 229820